Google     English  |  Ελληνικά Türkçe  |   Ana Sayfa |  İletişim

- Plaka Tektoniği Kavramı
- Kıbrıs’ın Tektonik Özelliği
- Terimler Sözlüğü

- Giriş
- Kıbrıs’ın Jeolojik Yapısı
- Kıbrıs’ın Jeolojik Evrimi
- Terimler Sözlüğü

- Giriş
- Metalik Maden Yatakları
- Endüstriyel Hammadde
   Kaynakları

- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’ın yeraltısuyu kaynakları
   (Akiferler)

- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’ın depremselliği
- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’taki çevre sorunları
- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’taki jeoteknik sorunlar
- Terimler Sözlüğü

- Jeolojik oluşumlar
   (Jeoform’lar)

- Terimler Sözlüğü

 

Kıbrıs’ın Jeolojik Mirası’nın Öğretilmesine İlişkin Yöntem

 

Bu projenin esas amacı Kıbrıs’ın jeolojik mirasını ada üzerinde yaşayan halklara tanıtmak ve bu bağlamda ada’nın ortak olan jeolojik mirasına ilişkin bilincin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Bunu gerçekleştirmek için de ada üzerindeki en önemli jeolojik alanlara ilişkin veri tabanı oluşturulmuş; Kıbrıs’ın jeolojik mirasına ilgi duyan herkesin bunlara kolaylıkla erişmesini sağlayacak  yöntemler geliştirilmiş, ve bu bilgilerin en geniş şekilde yayılması için çalışılmıştır.    

 

İnternet üzerinden sunulan bu bilgiler İngilizce yanında Rumca ve Türkçe olarak da verilmiştir. Böylelikle proje farklı kesimlere ulaşmış, nerede yaşadıklarından bağımsız olarak Kıbrıs’ın jeolojik mirasına ilgi duyan ve jeolojik geçmişine ilişkin bilgileri elde etmek isteyen herkesin kolaylıkla bu bilgilere ulaşmasına ve konuya ilişkin bilgilerini artırmalarına imkan sağlanmıştır.

 

Bu bilgilerin yayına sunulduğu bu aşamada, çevre konularındaki kamusal duyarlılığın artırılması ve bu hususta bizlerle çalışarak projeye katkı koymak isteyen kişi veya grupların katkıları  bizleri mutlu edecektir. 

 

 

Çevre Konularını İnceleme Birimi

Araştırma ve Uygulama Merkezi, Intercollege.

 e-mail: ecognos@intercollege.ac.cy

 

UNOPS’un yürüttüğü ve 
USAID ile UNDP’nin finanse ettiği
İki Toplumlu Kalkınma Programı
tarafından desteklenmiştir.

 


Kıbrıs jeolojik eğitim sayfasının genişletilmiş versiyonuna ulaşmak için burayı tıklayınızKıbrıs’ın Jeolojik Haritası

Ulaşmak için burayı tıklayınız


Jeolojik Kıbrıs Mirası CD-Rom’u

Ayrıntılar için burayı tıklayınız


 

 
 

Free Adobe Acrobat Download

  Home About UNOPS | Contact Us

© Copyright 2004 - Research and Development Center -  Intercollege Unit of Environmental Studies - All rights reserved